Samochód GBA 2,5/16 typ 005

wtorek, 17 lutego 2009

Wóz Gaśniczy

Wóz Bojowy

Samochód GBA 2,5/16 typ 005

Jest to samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o poj. 2500l oraz zbiornikeim na środek pianotwórczy o poj. 250l i autopompą o wydajności 1600l/min. Na dachu pojazdu zamontowne jest działo wodno-pianowe o takiej samej wydajności jak autopompa. W wyposażeniu jest także urządzenie szybkiego natarcia. Strażacy mogą podejmować akcje ratowniczo-gaśnicze w zastępie liczącym 6 osób. 

Oznaczenia samochodów strażąckich 

Pierwsza litera oznacza:                                                                                                                                      

G - gaśniczy
S - specjalny

Druga oznacza wagę pojazdu:

L - lekki (do 4 ton)             

średni (od 4 do 12 ton)                                                                       

C - ciężki (powyżej 12 ton)                                                                                                                                                                            

Następne oznaczają w przypadku samochodów gaśniczych:

B - zbiornik na wodę
A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr - zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:
- pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- druga wydajność autopompy w hl/min
- druga wydajność motopompy w hl/min